company websiteMange små såvel som store virksomheder undervurderer vigtigheden og gennemslagskraften ved en god, professionel og gennemarbejdet hjemmeside, som er i stand til at fange og fastholde kundens interesse. I den digitale verden spiller virksomhedens hjemmeside nemlig en stadig større og mere betydningsfuld rolle end det tidligere har været tilfældet, hvorved vigtigheden af en professionel forøges og kommer mere i fokus. For mange nystartede virksomheder fungerer hjemmesiden som det eneste eller i hvert fald ofte som det primære værktøj, der benyttes, når de skal markedsføre deres produkter og forsøge at sælge dem til deres kunder. Hjemmesiden har dog desuden andre funktioner og mål. Den benyttes ydermere som en kilde til information om firmaet og forsøger samtidig at give potentielle kunder et hurtigt indblik i, hvilke værdier virksomheden sætter fokus på og ønsker at videregive til deres kunder. Derfor er det vigtigt, at man som virksomhed er klar over, hvilket signal det er, som man ønsker at sende videre til sine kunder, og hvordan man i sidste ende har tænkt sig at formidle dette budskab videre til sine kunder.

Virksomhedens hjemmeside er et kraftigt værktøj, der benyttes til at tiltrække nye kunder til at undersøge produktet og få eksisterende kunder til at købe et givent produkt hos firmaet. Den grafiske præsentation af ens virksomhed er derfor yderst essentiel, da det er et element, der falder i øjnene hos kunderne og efterlader et stærkt indtryk, som varer ved i en længerevarende periode. En professionel og overskuelig hjemmeside vil således give et positivt førstehåndsindtryk til kunden, som han eller hun kan tage med videre, mens en uoverskuelig hjemmeside vil have den modsatte effekt og måske endda afskrække kunden fra senere at købe virksomhedens produkt. Designet af virksomheden bør være på forkant med de nutidige tendenser og strømninger i samfundet og bør understøtte samspillet mellem virksomhedens visioner og produkter.

Sidder man for eksempel med et produkt, som man ønsker at afsætte, skal dette produkt let kunne findes frem via hjemmesiden. Samtidig må produktet fremstilles fra sine bedste sider, da dette øger sandsynligheden for, at en kunde vælger at købe netop dette produkt blandt mange andre produkter. Derudover skal produktet appellere stærkt til kunden og frembringe bestemte følelser og stemninger hos kunden, der kan påvirke ham eller hende til at købe produktet. Her fungerer hjemmesiden som virksomhedens visuelle identitet, profil og ansigtet, der vises til kunden, og det er her igennem at kundens tillid til virksomheden skal skabes og underbygges. Det er derfor vigtigt at hjemmesiden fungerer optimalt, i håbet om at den digitale oplevelse kan gøre en forskel og skabe en sammenhængende oplevelse mellem produkt og virksomhedens visioner. Gennem en professionel branding af virksomheden gennem hjemmesiden, vil dets budskab stå klart frem for kunden, der vil drages mod at købe virksomhedens produkt.

Internettet må således siges at være et kraftfuldt værktøj, der kan spille en væsentlig rolle, når en virksomhed skal brandes. Ved at udnytte sociale medier og lignende medier kan en virksomhed ikke blot komme ud til flere kunder, men kan ligeledes være i dialog med eksisterende kunder og andre interesserede. Dermed bliver virksomheden i stand til at videregive ny information om firmaet og dermed skabe større bevidsthed omkring virksomhedens branding af produkter.

Brandet kan ikke blot sælges ved hjælp af de sociale medier, og der findes således adskillige måder, som en virksomhed kan brandes på. Virksomheder over alt i verden benytter blandt andet deres hjemmeside til dette formål. Her fylder de deres hjemmeside med overskueligt indhold og information omkring deres virksomhed og produkter. Dermed formår de at informere om virksomhedens produkter, ydelser og visioner. Man kan derfor sige, at virksomhedens hjemmeside på mange måder kommer til at fungere som et unikt katalog over det indhold, som virksomheden tilbyder til deres kunder.