Virksomheder kan helt generelt betegnes som værende organisationer, der har fokus på økonomiske aktiviteter af den ene eller den anden art. Det kan blandt andet være køb og salg af fysiske varer, men det kan ligeså vel være køb og salg af andre ydelser som for eksempel tjenester eller lignende. Fælles for virksomheder uanset den branche, som de befinder sig i, er at de forsøger at akkumulere et overskud gennem interaktion med privatpersoner, andre virksomheder eller organisationer.

Alt efter branchen vil virksomheden være styret på forskellig vis, da der er forskellige krav til ledelsen alt efter, hvad det er, som man beskæftiger sig med. Dog kan ejerskabet generelt opdeles i følgende tre ejerformer, som er blandt de mest almindelige i Danmark:

  • Virksomhed, der er ejet af en familie
  • Selskab, der er børsnoteret
  • Virksomhed, som er ejet af en fond

Når man vil drive en virksomhed er der forskellige måder at organisere sig på. Disse forskellige former har ligeledes forskellige regler omkring kapitalkrav og hæftelse og lignende, som er vigtige at holde sig for øje, når man starter en virksomhed.

bankruptcyEr en virksomhed ejet af privatpersoner, hæfter ejerne personligt og ved en eventuel konkurs vil man kunne tage part i hele ejernes formue for at kreditorerne kan få deres penge tilbage. Dette er lidt anderledes ved et interesseselskab, hvor ejerne siges at hæfte solidarisk. Dette betyder i praksis, at kreditorerne kan hente det, de har til gode i virksomheden hos en enkelt af ejerne, hvis denne person er den eneste, der er i stand til at betale.

Et selskab adskiller sig fra en virksomhed, da det er en selvstændig, juridisk enhed. Dette betyder i praksis, at ejerne ikke har nogen personlig hæftelse med mindre vedkommende har stillet garanti over for kreditorerne. Kreditorerne kan således ikke tage part i andre af ejernes ejendomme end dem, der er stillet garanti for.