negative publicityKan negativ omtale være det, der i sidste ende slår en virksomhed ihjel? Det korte svar er ja, da kunder ofte tager negativ omtale meget alvorligt og derfor vil vælge en virksomhed fra, alene på baggrund af dens omtale på internettet. Forestiller man sig en situation, hvor en virksomhed, som man selv har startet, omtales negativt i medierne kan dette have flere konsekvenser for, hvordan virksomheden senere kommer til at udvikle sig. Det kan for eksempel være, at en medarbejder eller kunde har følt sig dårligt behandlet og er kommet i kontakt med et medie på den ene eller anden måde. Dette medie forsøger herefter at afdække denne situation. Her vil det positive for en virksomhed være, at det giver dem mulighed for at revidere sine strategier og rette op på forholdene i virksomheden. Dog kan det ligeledes medføre, at virksomheden får svært ved at beholde sine kunder eller skaffe nye kunder i fremtiden, da den negative omtale ofte hænger stærkere ved, end én positiv historie gør.

Da den negative omtale har en kraftig virkning hos kunderne, er det således et element, som man er nødt til at tage alvorligt, hvis man ønsker at drive en succesfuld virksomhed. Der findes dog metoder, der er designet til at rette op på den negative omtale i medierne, som en virksomhed eventuelt kan have fået ud fra en sag som den tidligere nævnte. Virksomheder har nemlig mulighed for at rette op på skaden inden den reelt er sket. Dette hænger sammen med, at de kan arbejde for at skabe et rum af både positive og neutrale udsagn om virksomheden. På denne måde kommer en enkelt negativ historie om en virksomhed altså ikke til at ødelægge hele virksomhedens ry, da der ligeledes findes mange positive historier om virksomheden på internettet, som fungerer som et værn mod de dårlige historier.

Den letteste og mest effektive strategi til at undgå dårlig omtale er således at forsøge at sikre sig mod, at kunderne bliver utilfredse og skriver en dårlig anmeldelse i første omgang. Uanset hvor velfungerende ens virksomhed er, vil der dog altid være kunder, der er utilfredse med produktet. Dog forsøger de fleste utilfredse kunder i første omgang at tage kontakt til virksomheden for at ytre sig om deres situation. Her kan man så forsøge at håndtere situationen inden den eskalerer yderligere, og kunden føler sig nødsaget til at skrive en negativ anmeldelse af virksomheden i det offentlige rum.